het jaar 2014

13. jul, 2014

wonder of...

31. aug, 2012

vandaag, 3 januari 2014, begin ik een 'blog', een dagboek of hoe je het ook noemen wilt. En laat ik dit plaatje, de gouden kerk met het 'hangende hert' (een plaatje dat min of meer toevallig op m'n website hier is binnen komen vallen,) daarbij  als leidraad nemen.

Het stelt een goudkleurig edelhert voor waarbij ook de kerktoren goudgetint aandoet. Hert staat in de indianen-symboliek voor onvoorwaardelijke Liefde. Meestal staat er een Christus-kruisje of een haan ( word wakker ?) aan de torenspits, hier laat zich het edelhert zien.

Hoe dan ook verbeeldt dit plaatje mooi hoe God als Liefde te begrijpen is. Mijn overtuiging is niet meer of minder; God, of Allah of Buddha, of hoe je hem of haar ook noemen wilt, is Liefde. Als mens zitten we met z'n allen in deze fase van ervaren, om uiteindelijk steeds dichter bij dit wezenlijke inzicht te komen; dat alleen Liefde bestaat en recht van bestaan heeft.

Anders gezegd; laten we mogen kiezen voor een God die voor 100% Liefde is, onvoorwaardelijk. Hebben we een God te pakken die niet voor 100% Liefde is, dan moeten we op zoek gaan naar een ander Godsbeeld.

 

Dit beschreven beeld is belangrijk geworden, zelfs wezenlijk, voor mijn werk als arts.

Ik meen en ervaar dat, wanneer we ons eerlijk openstellen voor deze Liefde, die meer dan alleen maar onvoorwaardelijk is, er voort-durend wonderen gebeuren. En daar komt meteen al de eerste moeilijkheid, liever gezegd keuzemogelijkheid; wanneer je je voor wonderen openstelt, gebeuren er wonderen. Terwijl, wanneer je je ervoor afsluit, een wonder zich eerst nog niet zo direkt openbaart. 

maandag 6 januari word ik wakker met de woorden; "ik wou dat de wereld minder grauw was, dan zag ik de ogen van de mensen beter".

Ik werk met gidsen, en dat is raar. In Nederland is dat not done. In Brazilië werken duizenden artsen met gidsen. Wie en wat is een gids ?

Laat ik het anders uitleggen. Ooit vertelde een helder-voelende dame mij, dat ik ooit als blanke jongeman opgenomen ben geweest in een indianenstam, ergens in het Zuiden van Noord Amerika. Ik had daar een gelukkig leven met zon, natuur en sjamanen om me heen. Welnu, spontaan krijg ik op mijn werk meer dan eens contact met deze of gene die is 'overgegaan'. Dat gaat eigenlijk heel gewoon, helemaal vanzelf, ik hoef er niet voor in trance te geraken of zo.

 

 

Gidsen en beschermengel, wat is het verschil ?

Een gids is in mijn beleving iemand (vaak een overledene, liever gezegd iemand die is 'overgegaan',) die tijdelijk in een fase van jouw eigen leven bijstaat, mee helpt.Eén en ander in een groter perspectief kan overzien.

Een beschermengel is voortdurend waakzaam bij je aanwezig. Over beide later meer. 

intussen, 12 februari.. er is een berichtje gekomen als commentaar op m'n weblog of in elk geval op m'n website. Iets over Jezus en homeopathie en 'oplichter'. nou ja, ik ben liever iemand die 'op - licht ', licht brengt, dan iemand die verduistert. Ik herinner me dat vroeger Toon ook wel 'es negatief commentaar kreeg; Gerrit Komrij, de beroemde 'dichter des vaderlands', gaf negatief commentaar op de rijmelarijen van Toon. Toon 's reaktie was  "als ik Gerrit zie zal 'k hem voorstellen  "Kom Gerrit, rij een stukkie met me mee !"

toch is het te betreuren dat de homeopathie zo in het verdomhoekje is gekomen. Eén simpel voorbeeld. Een kind met 'osteoporosis imperfecta' breekt voortdurend zijn botjes. Dit is met calcium carbonicum te verhelpen. Nu krijg je zielige filmpjes vanuit de tv te verwerken van een ziekte die niet te behandelen zou zijn. Ik meen dat het nu  zelfs aan homeopatische artsen verboden is om bewezen werking van homeopathie naar buiten te brengen, tenzij via de europese commissie, op straffe van duizenden euro's boete,

 

🙂vandaag is  pasen , 2014.

Een aantal weken geleden was ik voor een vijftal dagen bij Roy Martina, arts, in Oy.

Roy gaf daar een seminar van een vijftal dagen. Ruim vijftien jaar geleden werkte ik veel samen met hem. Toen verloren we elkaar goeddeels 'uit het oog '. Maar niet uit het hart. Ik heb veel geleerd van hem, ben sindsdien m'n eigen weg gegaan. En ook Roy is door blijven zoeken naar manieren van werken die zo eenvoudig en doeltreffend mogelijk zijn.

Roy werkt, net als ik, "op afstand " dat wil zeggen, je stelt jezelf op afstand op de ander in. Dat kan een afstand van (een paar)  meter zijn, en ook kan het een afstand zijn van (vele) kilometers; het is mogelijk consulten te doen over telefoon of via skype.

 

Er zijn technieken om de verstoringen van 'vroeger' ( dit leven, vorig leven, genen/ voorouders) weer te harmoniseren. Zie ook bij christalloid therapie, Roy Martina. Ik ben en blijf enthousiast om zo met intuïtieve vaardigheden te werken !

 

 

 

Enthousiast betekent letterlijk; in God zijn.

23 april.  God-verdomme betekent letterlijk 'God verdoeme me.'

en als jouw God louter Liefde is ? Dan zeg je eigenlijk 'Liefde verdoeme me'.

Mensen hebben zich een verkeerd beeld van God gevormd, door de eeuwen heen. Dat zit in de genen. Ook dat beeld is te herstellen en te transformeren.