Toen ik net afstudeerde als arts dacht ik dat als je echt ziek bent, je grote dure pillen nodig hebt. Nu denk ik eerder dat wanneer je wèrkelijk echt ziek bent, je... in elk geval iets hóógnodig hebt, dat verder gaat dan 'pillen en poeders'. Namelijk het inzicht dat àlles met àlles te maken heeft; niets staat los van elkaar en er is maar heel weinig toevallig.

Vandaar dat ik ook over 'geloof' praat in verband met gezondheid, hetwelk u mogelijk verwondert en misschien zelfs enige wrevel bij u oproept.

De pastoor kwam een vroegere bewoonster van zijn dorp op straat tegen en vroeg belangstellend wat ze tegenwoordig deed. Het meisje mompelde iets, waarop de pastoor ontzet uitriep:  'wat, hoor ik dat goed ? '  'Nou, prostituees moeten er ook zijn '  'O,  gelukkig, ik dacht dat je zei dat je protestant geworden was.'

Gezond zijn heeft niet alleen maar met je lijf en leden te maken; het gaat ook om je woonomgeving, je vrienden, je gezin. Je toekomstverwachtingen, en hoe je omgaat met vandaag de dag. Echt alles heeft met elkaar te maken, en dat maakt geneeskunde en geneeskunst interessant.

REÏNCARNATIE en geloof. Regelmatig krijg ik 'spontaan' inzichten door die vertellen van een vorig leven. Ik laat dan altijd in het midden of het realiteit betreft of ahw een 'fantasieplaatje' vanuit het onderbewustzijn. Toch helpt het altijd mee het huidige leven beter te begrijpen, juist vanuit dat oudere (reïncarnatie?)beeld.

Het verwondert me vaak dat mensens juist vanuit hun christelijke geloofsbeleving zich afzetten tegen reïncarnatie, immers, als er één iemand wel gereïncarneerd is geweest is het Jezus Christus zelf.

Ook 'lees' ik vrij spontaan de aura van de mens. En ook dat strookt niet altijd met het geloofsbeleven van deze of gene. Snap ik ook niet. Worden de oude heiligen niet altijd juist met een aura omgeven in de schilderijen van weleer ?