Toen ik net afstudeerde als arts dacht ik dat als je echt ziek bent, je grote dure pillen nodig hebt. Nu denk ik eerder dat wanneer je wèrkelijk echt ziek bent, je... in elk geval iets hóógnodig hebt, dat verder gaat dan 'pillen en poeders'. Namelijk het inzicht dat àlles met àlles te maken heeft; niets staat los van elkaar en er is maar heel weinig toevallig.

Gezond zijn heeft niet alleen maar met je lijf en leden te maken; het gaat ook om je woonomgeving, je vrienden, je gezin. Je toekomstverwachtingen, en hoe je omgaat met vandaag de dag. Echt alles heeft met elkaar te maken, en dat maakt geneeskunde en geneeskunst interessant.