Er is geen video geplaaatst

Natuurlijk is ook hier in de praktijk de nieuwe privacywet AVG van toepassing. Toelichting wat deze AVG inhoudt is uitgebreid leesbaar ter plekke in de praktijk.

ont-dekkingsreis !

Zie bij gelegenheid ook dokter Henk Snijders youtube

   Vanuit de artsenopleiding (VU Amsterdam) en de artsen-vervolgopleidingen ( homeopathie, acupunctuur en orthomoleculair) heb ik een heldervoelendheid mogen ontwikkelen, van waaruit het mogelijk is contact met de "innerlijke arts"  te krijgen.

Die "innerlijke dokter" is bij ieder van ons aanspreekbaar; met eenvoudige 'touch for health'  reflextechnieken is het mogelijk informatie ter wille van gezondheid op te vragen.

Zo kunnen bvb de orgaan-reflexpunten reflecteren naar sterk of zwak en kan hierop actie worden ondernomen.

Ook op vragen als

 ~ is er erfelijk storing / belasting aanwezig

 ~ is er voldoende energie ( meetbaar) en is deze in goede balans

 ~ is therapie zinvol in de vorm van homeopathie / natuurgeneeswijze / reflexpunten of anderszins

 ~ ook omgevingsfactoren ( belasting huis, aurasfeer rondom, andere beinvloedingen) zijn testbaar naar prioriteit toe.

 ~ levensdoelvragen en inzicht hieromtrent kan ook helpen naar herstel toe

motto; het consult kan gezien worden als een ontdekkingsreis naar inzichten toe t.w.v. optimaal gezond. Graag , nog liever zelfs zie ik het consult als een tweegesprek dat je aangaat.  Met aan de ene kant je KERN   ( Kerngezond, je 'wezen', je positieve KERNenergie), en aan de andere kant "al het helpende om je heen", inclusief je GIDS, je BESCHERMENGEL, je spirituele helpers...